Sniff – En dogblog och lathund till vovvevärlden


Matte mer pratsam än husse
Saturday, July 21, 2007, 7:10 pm
Filed under: Nyheter, Tips & Info

 

Enligt en forskningsrapport från två italienska universitet så kan man tydligt se skillnader mellan kvinnor och mäns relationer till sina egna hundar. Bland annat så pratar kvinnor desto mer med sina hundar och de använder gärna bäbisröst samt gullar med hunden under tiden som de talar till den. Efter en lång arbetsdag så ägnar också kvinnor nära dubbelt så lång tid som männen till att hälsa och de tar själva kontakt med hunden mycket snabbare vid ett möte.

Nina Roegner som driver Hundakademin i Göteborg säger sig känna igen detta och menar att kvinnor rent generellt har enklare för att belöna sina hundar, samtidigt som de har något svårare för att verkligen stå för ett nej. I studien så kunde man även se att kvinnor använder fyra gånger så många ord som männen när de ska säga hejdå till sin hund vilket Nina inte tycker är särskilt bra. Enligt henne är ett enkelt “stanna där” bättre än en lång utläggning som hunden ändå inte förstår.

Självklart så finns det även likheter. Exempelvis så är både kvinnor och män lika benägna till att krama samt leka med sina hundar och de visar precis samma omsorg till dem. För hundens del spelar det med andra ord ingen som helst roll vilket kön dess ägare tillhör.

Källa: Västervikstidningen


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: